PROTEZY NATYCHMIASTOWE

 

To specyficzny rodzaj protez zakładanych  natychmiast po usunięciu zniszczonych zębów i korzeni, na znieczulone i jeszcze niezagojone dziąsła. Protezy takie zaleca się pacjentom, „którzy muszą" wyjść z gabinetu z zębami, czyli  najczęściej ze względów zawodowych nie mogą być bezzębni przez okres gojenia się ran, po usuniętych zębach.

Są to na przykład:

  • nauczyciele

  • prawnicy

  • handlowcy (ekspedienci, przedstawiciele handlowi)

  • biznesmeni

  • fryzjerki

  • kierowcy TIR-ów

Dodatkowa zaletą protez natychmiastowych jest fakt, że stanowią one ochronę dla niezagojonych  dziąseł, przyśpieszają ich gojenie, jak również powodują idealne „dopasowanie się” dziąseł do protezy.

Do osadzenia tego rodzaju protez stosujemy silne znieczulenia o przedłużonym działaniu, a w wyjątkowych wypadkach narkozę dentystyczną.


Pacjentka przed usunięciem zębów
w narkozie dentystycznej

Pacjentka przed usunięciem zębów
w narkozie dentystycznej

Pacjentka przed usunięciem zębów
w narkozie dentystycznej

Stan po usunięciu zębów
w narkozie dentystycznej


Proteza natychmiastowa osadzona bezpośrednio po usunięciu zębów

Widok protezy natychmiastowej
w uśmiechu