LECZENIE PARADONTOZY

 

To skomplikowany, wieloetapowy proces terapeutyczny, prowadzący do zahamowania destrukcji kości i dziąseł, prowadzącej z kolei do rozchwiania zębów i ich utraty.

Innym słowy, leczenie parodontologiczne to mozolny proces leczenia dziąseł, który podejmujemy wraz z naszymi pacjentami i przy ich udziale dla ochrony ich zębów.

Dzięki wzorcom światowym, jakie wprowadziliśmy w tej dziedzinie, widać po wielu latach znaczące postępy. Zabiegi operacyjne na dziąsłach oraz odbudowa zaników kostnych preparatami, kościozastępczymi daje bardzo pozytywne efekty.