O Nas

Gabinety Usługi Info Kontakt Dojazd Linki


DENTAL CLINIC POZNAŃ specjalizuje się w trudnych przypadkach stomatologicznych oraz w kosmetyce stomatologicznej.
Poniżej prezentujemy wybrane przypadki, aby pacjenci mogli sobie uzmysłowić, jakie są możliwości nowoczesnej odbudowy
i rekonstrukcji uzębienia przy zastosowaniu najnowszych technologii stomatologicznych.

Wszystkie przedstawione poniżej przypadki to nasi pacjenci leczeni

w   DENTAL CLINIC POZNAŃ   i    MAKRO-DENT LESZNO.


METAMORFOZA 1

NARKOZA DENTYSTYCZNA + PROTEZY NATYCHMIASTOWE GÓRNA I DOLNA (pacjentka lat 42)

PRZED

Wieloletnie zaniedbania stomatologiczne, korony zębów zniszczone próchnicą

Zaplanowano:

 • Usunięcie zniszczonych zębów i korzeni
  w narkozie dentystycznej

 • Wykonanie protez natychmiastowych górnej i dolnej i osadzenie ich podczas narkozy na znieczulone dziąsła

 

Stomatologiczne metamorfozy 14 

PO

W narkozie dentystycznej usunięto 25 zębów
i korzeni (podczas jednego zabiegu) i osadzono protezę natychmiastową górną i dolną (czas trwania zabiegu ok. 2,5h)


METAMORFOZA 2

NARKOZA DENTYSTYCZNA + PROTEZA NATYCHMIASTOWA GÓRNA (pacjentka lat 43)

PRZED

Pacjentka lat 43. Od około 10. lat nie była leczona stomatologicznie. Dentofobia. Szczątkowe uzębienie szczęki.

Zaplanowano:

 • Usunięcie wszystkich korzeni i zębów
  w szczęce w narkozie dentystycznej
 • Zaplombowanie ubytków próchnicowych zębów dolnych
 • Osadzenie protezy natychmiastowej

Stomatologiczne metamorfozy 15 

PO

W narkozie dentystycznej usunięto 10 zębów
i korzeni, zaplombowano 4 ubytki próchnicowe oraz osadzono protezę natychmiastową na znieczulone  dziąsła. Wszystko podczas jednej wizyty (czas trwania zabiegu ok.2h).


METAMORFOZA 3

NARKOZA DENTYSTYCZNA + PROTEZY NATYCHMIASTOWE GÓRNA I DOLNA (pacjent lat 41)

PRZED

Wieloletnie  zaniedbania dentystyczne, zęby zniszczone próchnicowo, liczne braki, dentofobia.

Zaplanowano:

 • Usunięcie zniszczonych zębów i korzeni
  w narkozie dentystycznej

 • Plombowanie podczas tego samego zabiegu zębów potrzebnych do podtrzymania protez

Stomatologiczne metamorfozy 13 

PO

W narkozie dentystycznej  usunięto 14 zębów
i korzeni, pozostałe zęby zaplombowano
(5 plomb) przygotowując je pod protezy natychmiastowe. Na znieczulone jeszcze dziąsła, podczas narkozy założono protezy natychmiastowe akrylanowe. (czas zabiegu
ok. 2,5h) 


METAMORFOZA 4

NARKOZA DENTYSTYCZNA + MOST PORCELANOWY GÓRNY(pacjentka lat 27)

PRZED

Zęby górne w bardzo złym stanie, wielokrotnie plombowane, wielokolorowe, kruszące się podczas jedzenia, nieestetyczne.

Zaplanowano:

 • Wykonanie mostów porcelanowych na zębach górnych o bardzo jasnym kolorze (kolor często stosowany u młodych ludzi).

 • Wybielenie oraz kosmetyczne plombowanie zębów dolnych.

 • Wszystkie zabiegi oprócz wybielania zaplanowano wykonać w narkozie dentystycznej

Stomatologiczne metamorfozy 12

PO

Na zdjęciach stan po osadzeniu mostów porcelanowych w narkozie dentystycznej oraz rozjaśnione i zaplombowane zęby dolne.

 


ODBUDOWA ZŁAMANEGO SIEKACZA (pacjent lat 14)

PRZED

 • Złamanie pourazowe 1/3 korony siekacza

 

 

PO

 • Odbudowano koronę zęba z użyciem kompozytów światłoutwardzalnych szwajcarskiej firmy Coltene-Whaledent

 • (czas leczenia 1 godzina)

 


ODTWORZENIE UZĘBIENIA SZCZĘKI (pacjent lat 42)

PRZED

 • Uzębienie szczątkowe szczęki
  (pozostało 5 zębów)

 

 

PO

 • Wzmocniono zęby przy pomocy kosmetycznych koron porcelanowych
  o jasnym odcieniu

 • Uzupełniono brakujące zęby przy pomocy protezy szkieletowej zamocowanej na niewidocznych zatrzaskach

 • (czas leczenia 1,5 miesiąca)

 


ODTWORZENIE UZĘBIENIA SZCZĘKI (pacjent lat 42)

PRZED

 • Wada ustawienia zębów przednich
 • Zdeformowane nieestetyczne korony zębów przednich ("postrzępione brzegi",
  różna wielkość)
 • Szerokie przestrzenie (szpary) międzyzębowe
 • Ciemno-żółty kolor zębów

 

 

PO

 • Wybielono zęby dolne

 • Wykonano kosmetyczne korony porcelanowe, które:

  • rozjaśniły kolor zębów

  • skorygowały kształt zębów
   i "zamknęły" szpary pomiędzy nimi

  • wzmocniły i zabezpieczyły na długie lata przed próchnicą

 • (czas leczenia 2 miesiąca)

 


KOMPLEKSOWA ODBUDOWA ZĘBÓW GÓRNYCH I DOLNYCH (pacjent lat 44)

PRZED

 • Olbrzymie zniszczenia zębów górnych
  i dolnych spowodowane dentofobią
  (pacjent nie był leczony stomatologicznie około 15. lat)

 

PO

 • NARKOZA DENTYSTYCZNA

 • Wykonano kompleksowe leczenie stomatologiczne obejmujące:

  • usunięcie najbardziej zniszczonych zębów

  • plombowanie

  • leczenie kanałowe

  • osadzanie wzmacniających, tytanowych wkładów koronowo-korzeniowych

  • szlifowanie pod mosty pełnoceramiczne na cyrkonie

  • osadzenie mostów pełnoceramicznych

 • Wszystkie powyższe zabiegi wykonano
  w
  NARKOZIE DENTYSTYCZNEJ, w trakcie kilku wizyt

 • Zęby odbudowano przy pomocy koron pełnoceramicznych na cyrkonie, wykonanych w najnowszej technologii CAD-CAM

 • (czas leczenia 3 miesiąca)

 


KOSMETYCZNE KORONY PORCELANOWE (pacjent lat 28)

PRZED

 • Niekształtne siekacze boczne
 • Silnie zażółcone i chropowate powierzchnie szkliwa
 • Brak kła po stronie lewej (pacjenta)
 • Szeroka szpara między siekaczami centralnymi

 

PO

 • Wykonano kosmetyczne korony porcelanowe o jasnym odcieniu, które:

  • zharmonizowały linię uśmiechu

  • usunęły szparę pomiędzy siekaczami

  • nadały ustom piękny, młodzieńczy wygląd

 • (czas leczenia 4 tygodnie)

 


KOSMETYCZNE KORONY PORCELANOWE (pacjent lat 28)

PRZED

 • Skrajne zaniedbanie (ostatnia wizyta stomatologiczna przed 6. lat)
 • Dentofobia
 • Liczne ubytki próchnicowe
 • Liczne przebarwienia próchnicowe
 • Rozpadające się zęby górne po stronie lewej (pacjenta)

 

PO

 • NARKOZA DENTYSTYCZNA

 • Wykonano plombowanie oraz usunięcie przebarwień siekaczy

 • Usunięto zniszczone korzenie zębów

 • Wykonano leczenie kanałowe

 • Wykonano wkłady tytanowe wzmacniające zęby po stronie lewej

 • Wykonano korony porcelanowe kosmetyczne po stronie lewej

 • Osiągnięto zadowalający efekt kosmetyczny

 • (czas leczenia 2 tygodnie)

 


KOSMETYCZNE KORONY PORCELANOWE (pacjent lat 52)

PRZED

 • Górne zęby wielokrotnie plombowane, wielobarwne, o zaburzonym kształcie
  i estetyce
 • Na dole uzupełnienia protetyczne (proteza szkieletowa)

 

PO

 • Wykonano kosmetyczne korony porcelanowe

 • Zharmonizowano kształt zębów

 • Dokonano zmiany koloru na jaśniejszy
  w stosunku do zębów dolnych

 • Pozostawiono tymczasową protezę szkieletową dolną (zostanie wymieniona
  w następnym etapie leczenia)

 • (czas leczenia 6 tygodni)

 


KOSMETYCZNA REKONSTRUKCJA (pacjentka lat 51)

PRZED

 • Stare metalowe, zużyte, nieestetyczne mosty w szczęce
 • Paradontalnie rozsunięte siekacze

 

PO

 • Usunięto stare mosty

 • Wykonano kosmetyczny most porcelanowy w bardzo jasnym odcieniu (kolor na życzenie pacjentki)

 • Oczyszczono zęby dolne

 • (czas leczenia 4 tygodnie)

 


KORONY PORCELANOWE (pacjent lat 61)

PRZED

 • Zniszczone, kruszące się siekacze górne
  ze zmianami próchnicowymi, wielokrotnie plombowane

 

PO

 • Wykonano kosmetyczne korony porcelanowe

 • (czas leczenia 3 tygodnie)

 


MOST PORCELANOWY (pacjentka lat 54)

PRZED

 • Pacjentka wiele lat nosiła wyjmowaną protezę górną
 • Na siekaczach po stronie lewej (pacjentki) stare plastikowe korony
 • Na zębie trzonowym po stronie lewej (pacjentki) metalowa korona starego typu
 • Zęby pochylone o różnych odcieniach

 

PO

 • Wykonano kosmetyczny most porcelanowy w jednej części, o eleganckim jasnym odcieniu (most jest niewyjmowany (wklejony na stałe)

 • (czas leczenia 4 tygodnie)

 


KOSMETYCZNE MOSTY PORCELANOWE (pacjent lat 53)

PRZED

 • Daleko posunięta paradontoza
 • Mocno wysunięte zęby
 • szerokie szpary międzyzębowe
 • Uzębienie szczątkowe (pozostało jedynie
  6 zębów na górze i 11 na dole)
 • Liczne przebarwienia próchnicze

 

 

PO

 • Wykonano dwa kosmetyczne mosty porcelanowe o super jasnym kolorze
  (kolor na życzenie pacjenta)

 • (czas leczenia 8 tygodni)

 

   O Nas  |  Gabinety  | Usługi  |  Galeria  | Informacja dla pacjentów  |    Kontakt  |  Dojazd  |  Linki |  |  Wersja anglojęzyczna